<b>Misja Fundacji »</b><br><br>
<h2>Misją naszej Fundacji jest stworzenie podstaw Niezależnego Życia dla Osób Niepełnosprawnych, poprzez:</h2>
<ul>
<li>Wolontariat, który ułatwia wychodzenie z domu<li>
<li>Propagowanie idei Osobistego Asystenta<li>
<li>Budowę sieci transportu dla Osób Niepełnosprawnych<li>
<li>Promocję aktywności zawodowej i społecznej Osób Niepełnosprawnych<li>
<li>Propagowanie i wspieranie systemów opieki domowej<li>
<li>Kursy i szkolenia Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów<li>
<li>Wspieranie i propagowanie idei Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych w Polsce<li>
<li>Inicjowanie zmian prawnych ułatwiających niezależne życie Osobom Niepełnosprawnym<li>
<li>Stworzenie internetowej platformy komunikacji<li>
</ul>