Fundatorem naszej Fundacji jest Yevgen Kulikovsky, Syn Polskich Zesłańców na Syberii. Koło historii jakie przetoczyło się przez jego rodzinę pozwala mu łączyć tradycję i kulturę trzech narodów: Polski, Ukrainy i Rosji.

Powróciło do Polski, gdzie jest długoletnim pracownikiem i członkiem zespołu Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Na co dzień rehabilituje i odwiedza w domach osoby, które nie mogą samodzielnie wychodzić z domu z powodu choroby nowotworowej.

Szybko jednak zauważył, że często rehabilitant jest także jedynym gościem w domach innych osób niepełnosprawnych, i tak właśnie powstała myśl, aby połączyć doświadczenia ruchu Hospicyjnego z ideą ruchu Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych

Idea ruchu jest bardzo prosta –  trzeba osobie niepełnosprawnej udzielić takiego wsparcia, aby w pełni samodzielnie mogła decydować o swoim lisie i dokonywać takich samych wyborów życiowych jak osoby niepełnosprawne.

Generalnie rzeczy są proste, ale czy łatwe? Otóż nie. Fundamentem Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych jest zawsze pomoc Asystenta Osobistego –  asystent jest zatem jak skrzydła Hussara – właśnie takie jak logo Naszej Fundacji, do tego trzeba dodać starania o dostępny transport dla osób niepełnosprawnych. Poruszane tutaj kwestie ciągle niedostatecznie uregulowane w Polskim Ustawodawstwie. Brakuje przede wszystkim środków, a;e największym dramatem jest brak świadomości społecznej, że osoba niepełnosprawna ma prawo do wsparcia, aby móc funkcjonować samodzielnie.

W obecnym stanie prawnym popularyzacją tej słusznej idei mogła zająć się tylko fundacja. Przemawia za tym minimalny stan osobowy albowiem fundacja może istnieć w 6-0s0bowym składzie, stowarzyszenie musi mieć natomiast 15 członków założycieli. Naszą Fundację założyło 6 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności, na codzoeń pracujących zaowodowo w różnych zawodach.

Fundacja ma zrzeszonych 14 członków i 10 wolontariuszy różnych specjalności prowadzona jest ciągła rekrutacja wolontariuszy, możliwe jest również wsparcie w postaci e-wolontariatu.

Zapraszamy także do współpracy studentów, słuchaczy, szkół medycznych i kierunków pokrewnych oraz wszystkich chętnych, którzy mogą nam oferować swój czas oraz talent

Fundacja może zrobić tylko tyle na ile silny będzie jej zespół

Darowizny dla fundacji podlegają odliczeniu na zasadach ogólnych

5 Maja 2010r. Fundacja uzyskała status pożytku publicznego.

Zapraszamy do współpracy i serdeczne dziękujemy za każde wsparcie.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Tomasz Rabiński