Trzy schody oczami Polityków co sie zmieni »

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającymi się wyborami Samorządowymi
Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR w Szczecinie
Przygotowała zestaw pytań, które pomogą naszym beneficjentom zorientować się w podstawowych założeniach polityki społecznej kandydatów, a dotyczących problemów dnia codziennego osób niepełnosprawnych.
Pytania zostały wybrane z pośród najczęściej powtarzających się, dotyczą one zwiększania dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych lub seniorów.
Nie trudno bowiem zauważyć że obiekt, pojazd dostępny dla osób niepełnosprawnych będzie również łatwiej dostępny dla seniorów a czasem matek z małymi dziećmi.

1)Czy uważają Państwo Szczecin za miasto otwarte i przyjazne osobom niepełnosprawnym?
Taką opinię wolałabym raczej usłyszeć od osób niepełnosprawnych.

2) Czy i w jaki sposób będą Państwo poprawiać dostępność komunikacji dla osób niepełnosprawnych:

a) komunikacja miejska
b) transport mikrobusowy „od Drzwi do Drzwi”
c) Dostępność dworca PKP i PKS
Poproszę organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne o skonsultowanie tego problemu. Wspólnie ustalimy najlepsze rozwiązanie.

3) Czy przewidują Państwo budowę mieszkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych tzw. Mieszkania chronione -wzorem TBS Stargard Szczeciński.
Tak

4) Czy i w jakim zakresie Miasto będzie wspierać rehabilitację społeczną ,zawodową i zdrowotną osób niepełnosprawnych?

Współpraca z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, wyższymi uczelniami instytucjami mającymi w swoim zakresie wspieranie osób niepełnosprawnych (PFRON).

Malgorzata Jacyna-Witt


Komitet Wyborczy PO

Oto moje odpowiedzi na zadane pytania:

Ad 1. Niestety Miasto Szczecin z wielu powodów nie zasługuje na miano Miasta przyjaznemu osobom niepełnosprawnym. Większość działań, które są
podejmowane w tym zakresie mają charakter incydentalny i brakuje im koordynacji.

Ad 2. Wszystkie wymienione zagadnienia (od a do c) są bardzo istotne, jednak ich natężenie zależy od potrzeb. Oczywiście dostępność miejsc takich
jak dworce nie podlegają dyskusji. Jednak sprawy komunikacji muszą być odpowiednio uregulowane zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Ad 3. Osoby niepełnosprawne muszą normalnie funkcjonować, a warunkiem tego jest odpowiednie mieszkanie. Nie chcę w tym momencie rozstrzygać konkretnych rozwiązań, ale na pewno trzeba stworzyć takie warunki.

Ad 4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych to nie tylko obowiązek Miasta, ale również konieczność wynikająca z rachunku ekonomicznego.
Jednym z takich działań będzie tworzenie warunków dla funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Pisząc o warunkach mam na myśli współpracę z organizacjami pozarządowymi, które będą mogły otrzymywać dotacje, ale i wsparcie w innej formie np.: udostępnienia nieruchomości.

Z poważaniem
Arkadiusz Litwiński


Komitet Wyborczy PSL

Witam.

Przesyłamy odpowiedzi na pytania.

1)Czy uważają Państwo Szczecin za miasto otwarte i przyjazne osobom niepełnosprawnym?
2) Czy i w jaki sposób będą Państwo poprawiać dostępność komunikacji dla osób niepełnosprawnych:
a) komunikacja miejska
b) transport mikrobusowy “od Drzwi do Drzwi”
c) Dostępność dworca PKP i PKS
3) Czy przewidują Państwo budowę mieszkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych tzw. Mieszkania chronione -wzorem TBS Stargard Szczeciński.
4) Czy i w jakim zakresie Miasto będzie wspierać rehabilitację społeczną ,zawodową i zdrowotną osób niepełnosprawnych?

Ad. 1

Niestety Szczecin nie do końca spełnia najwyższe standardy w tym zakresie.

Ad.2

Jako prezydent będę kontynuować zakup taboru komunikacji miejskiej, który dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Transport mikrobusowy „od Drzwi do Drzwi” jest słuszną inicjatywą nad rozwojem której należałoby pracować.

Dostępność dworców PKP oraz PKS dla osób niepełnosprawnych również jest nie satysfakcjonująca. W tym wypadku jednak rola
prezydenta może ograniczyć się tylko do stałego wywierania presji na te instytucje celem realizacji inwestycji ułatwiających dostęp
dla osób niepełnosprawnych.

Ad. 3

Na pewno nad taką inicjatywą należałoby się poważnie zastanowić.

Ad.4

Tak, na pewno będziemy takie działania wspierać


Dzień dobry, odpowiedzi na Państwa pytania:
1. Czy uważają Państwo Szczecin za miasto otwarte i przyjazne osobom niepełnosprawnym?
W latach, gdy byłem prezydentem przywiązywaliśmy bardzo dużą wagę do problemów osób niepełnosprawnych. Powołaliśmy funkcjonujące do dziś biuro ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta, które ułatwia załatwianie spraw. W urzędzie zostały zamontowane podnośniki na schodach, windy dostosowano do gabarytów wózków.
W placówkach podległych urzędowi wprowadziliśmy urządzenia umożliwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się (filharmonia, teatry, domy kultury, szkoły). Stworzyliśmy bardzo dobre warunki dla funkcjonowania przedszkola specjalnego przy ul. Malczewskiego. Byliśmy prekursorami wprowadzania nauczania integracyjnego w szkole.
Chciałbym kontynuować tę politykę w konsultacji ze środowiskami osób niepełnosprawnych.
2) Czy i w jaki sposób będą Państwo poprawiać dostępność komunikacji dla osób niepełnosprawnych:
a) komunikacja miejska
Wszystkie zakupy dotyczące komunikacji miejskiej będą musiały spełniać warunki dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
b) transport mikrobusowy „od Drzwi do Drzwi”
Transport mikrobusowy został uruchomiony za czasów mojej prezydentury. Był jednym z elementów poprawiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Chcę ten program kontynuować i rozszerzać jego ofertę.
c) Dostępność dworca PKP i PKS
Zamierzam w porozumieniu z PKP doprowadzić do przebudowy dworca, w sposób który uwzględniałby potrzeby osób niepełnosprawnych.

3) Czy przewidują Państwo budowę mieszkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych tzw. Mieszkania chronione – wzorem TBS Stargard Szczeciński.
Zdecydowanie tak. Będę korzystał z dobrych doświadczeń stargardzkiego TBS, którym kieruje Piotr Mync, wiceprezydent z czasów mojej prezydentury.
4) Czy i w jakim zakresie Miasto będzie wspierać rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną osób niepełnosprawnych?
W sprawie rehabilitacji zdrowotnej obecna Rada Miasta podjęła uchwałę przekazując Szpital Miejski kurii metropolitalnej – uruchomiony ma tam być szpital rehabilitacyjny, co oznacza, że w mieście będą realizowane zadania, które dotąd nie były realizowane.
Jednym z kandydatów do Rady Miasta z mojego komitetu jest Witold Czerniszewski, osoba niepełnosprawna. Na doświadczeniach pana Witolda chciałbym oprzeć swoją politykę dotyczącą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Już dziś mogę zapewnić jednak, że w jednostkach podległych miastu będzie prowadzona polityka zatrudnieniowa, która ułatwi zdobycie pracy kompetentnym osobom niepełnosprawnym.

pozdrawiam
Bartłomiej Sochański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>