O projekcie

Tytuł projektu: „DOSTĘPNI W SIECI”

Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego:
umowa nr 8/FWOPP/2022 z dnia 5.05.2022 r. zawarta pomiędzy Fundacją Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR w Szczecinie a Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) z siedzibą w Warszawie.

Źródło finansowania: Budżet Państwa, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Całkowita wartość projektu: 10 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 10 000,00zł

Okres realizacji: 04.04.2022 r. – 31.10.2022 r.

Cel projektu: Poprawa zwiększenia dostępności strony internetowej i komunikacji osób z niepełnosprawnością z Fundacją Hussar w Szczecinie

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością, zainteresowane działaniami fundacji oraz korzystające z pomocy Fundacji

Działania projektu:

  • Utworzenie strony internetowej Fundacji Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych Hussar w Szczecinie wg standardów dostępności.
  • Wzmocnienie infrastruktury technicznej Fundacji (mobilny punkt kontaktu Fundacji) – zakup laptopa z oprogramowaniem oraz pakietem biurowym oraz przenośnym ruterem LTE.

Rezultaty projektu:

  • Utworzenie strony internetowej Fundacji dostępnej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym dla osób niedowidzących, niewidomych i niedosłyszących, dostosowanej do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Zwiększenie dostępności do informacji dla osób o rożnych rodzajach niepełnosprawności, w tym osób niewidomych, niedowidzących, niedosłyszących nt. działań Fundacji mających na celu wsparcie i ułatwienie codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.
  • Podniesienie kompetencji i umiejętności pracy na stronie internetowej 6 członków zespołu fundacji.`
  • Wzmocnienie infrastruktury technicznej Fundacji poprzez wyposażenie w nowoczesny, mobilny sprzęt – laptop z oprogramowaniem oraz pakietem biurowym, przenośny ruter LTE.

Czytaj powyższy tekst

Flaga Polski oraz godło Polski.
Szybki kontakt

e-mail: fundacja.hussar@gmail.com
tel. +48 517 392 265

Dane fundacji

Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych Hussar w Szczecinie
ul. Lucjana Rydla 49, 70-783 Szczecin

KRS: 0000314744
NIP: 955-22-44-383
REGON: 320578263

Wesprzyj nas

Bank BGŻ BNP Paribas:
78 2030 0045 1110 0000 0158 3390

Wpłaty Dewizowe można kierować na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas:
PPABPLPK 78 2030 0045 1110 0000 0158 3390