RODO

Szanowni Państwo, 25 maja bieżącego roku wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej “RODO”. W związku z powyższym, zgodnie z art. 14 wspomnianego rozporządzenia Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych Hussar w Szczecinie informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych Hussar z siedzibą w Szczecinie, ul. Lucjana Rydla 49 70-783 Szczecin, fundacja.hussar@gmail.com lub dla wolontariatu wolontariat.hussara@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do kontaktu z Fundacją na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji zadań wynikających z zadań statutowych fundacji.

4. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane do momentu żądania usunięcia.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych Hussar w Szczecinie dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać wysyłając e- mail o treści „NIE” na adres fundacja.hussar@gmail.com lub wolontariat.hussara@gmail.com.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Fundacja jako administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Strona fundacji nie zbiera plików Cookies.

Czytaj powyższy tekst

Flaga Polski oraz godło Polski.
Szybki kontakt

e-mail: fundacja.hussar@gmail.com
tel. +48 517 392 265

Dane fundacji

Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych Hussar w Szczecinie
ul. Lucjana Rydla 49, 70-783 Szczecin

KRS: 0000314744
NIP: 955-22-44-383
REGON: 320578263

Wesprzyj nas

Bank BGŻ BNP Paribas:
78 2030 0045 1110 0000 0158 3390

Wpłaty Dewizowe można kierować na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas:
PPABPLPK 78 2030 0045 1110 0000 0158 3390